hvad står vi for

Sårbare børn og unge

Samlingspartiets politik for sårbare børn og unge

Favrskov Kommune er indehaver af to kedelige rekorder:

  • Færrest anvendte midler på forebyggende indsatser blandt de sammenlignelige kommuner
  • Flest anvendte midler på anbringelser blandt de sammenlignelige kommuner

En helt igennem rigtig kedelig statistik, hvor de afsatte midler til anbringelser endda har fået et godt nøk opad. (14mill/året) med budgettet for 2022.

Det er en forkert udvikling – Og i Favrskov Lærerforenings høringssvar til budgettet kan man læse at:

“Vi ved at flere kommuner i langt højere grad, med dette års budget, prioriterer indsatser, der forebygger at børn og unge bliver sårbare og får brug for ekstra hjælp. Vi havde gerne set, at byrådet i højere grad tog stilling til forebyggelse, da vi mener at netop forebyggelse er den mest holdbare løsning på længere sigt.”

En klog og holdbar kommentar, som Samlingspartiet støtter!

Det er heller ikke uvæsentligt, at mange af de børn, som falder under kategorien “Sårbare børn og unge” hovedsageligt har sundhedsrelaterede udfordringer, frem for socialfaglige udfordringer.

Og derfor er det essentielt, at sundhedvæsenet er involveret fra starten – Og deres sundhedsfaglige betragtninger lægges øverst i bunken, når børn skal visiteres til støtte eller specialtilbud.

Scroll til toppen