Spotlight

Ressourceforløbsydelsen under lup

Ressourceforløbsydelsen under lup

Måske læste du artiklen om Helle Hornbek forleden. Hvis ikke, er alt du behøver at vide for at forstå denne artikel, at Helle er en Favrskovborger, der er blevet handicappet efter en bilulykke, samt blodprop i hjernen, og som er blevet placeret på den såkaldte Ressourceforløbsydelse, der i beløbsstørrelse svarer til kontanthjælp. Ressourceforløbsydelsen er en ydelse, der er tiltænkt borgere, imens det afklares, om borgeren kan vende tilbage i arbejde.

I Helles tilfælde, virker det ikke specielt sandsynligt, at Helle kan komme i arbejde igen.

I hvert fald ikke med mindre, der sker drastiske forbedringer af Helles tilstand. Derfor kan man jo spørge sig selv, hvorfor Helle ikke får sygedagpenge? Reglen er sådan, at man som sygemeldt kan få Sygedagpenge i 22 uger ud af 9 måneder. Efter de 22 uger, har man som udgangspunkt ikke længere ret til Sygedagpenge. Men. For der er et men. Hvis en eller flere af syv betingelser er opfyldt forlænges sygedagpengene*. I nogle tilfælde uden tidsbegrænsning.

Så hvorfor modtager Helle ikke længere Sygedagpenge? Er der bagvedliggende årsager, som man kan afdække? Lad os se på det.

* – https://star.dk/media/1271/sygedagpenge-pjece-til-sygemeldte.pdf – side 5

Refusion til kommunerne

Det viser sig nemlig, at kommunerne kan modtage refusion for hver borger, der placeres på Ressourceforløbsydelse i stedet for Sygedagpenge. For at modtage denne såkaldte Statslige Refusion, skal kommunen blot kunne dokumentere, at den gør en aktiv indsats i borgerens sag. Dermed ser regnestykket for en borger på Ressourceforløbsydelse pludselig helt anderledes og meget mere attraktiv ud for – eksempelvis Favrskov kommune.

Vi skal her spare jer for for meget talgymnastik, men vi har haft kommunale økonomer til at regne Helles eksempel igennem og det viser sig, at for hver borger som Helle, Favrskov Kommune kan placere på Ressourceforløbsydelse i stedet for på Sygedagpenge, sparer Favrskov Kommune et godt stykke over 100.000 kroner – årligt!

Og med mere end 850 borgere på sygedagpenge i Favrskov Kommune,, er “besparelsespotentialet” enormt! Det kan vel ikke undre, hvis kommunerne spekulerer blot en lille smule i det. Men gør de det? Og er det alment kendt, at de gør?

Hvad siger eksempelvis den ansvarlige minister på området, Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard? Ja i en artikel i Berlingske d. 11. december 2020 er ministeren citeret for at sige følgende*:

Vi ser, at der er noget af snakken, når mange oplever, at ressourceforløb bliver brugt til at parkere mennesker på en lavere ydelse. Og det er jo ikke meningen.”
– Peter Hummelgaard, Beskæftigelsesminister

Artiklen handler i øvrigt om at Ressourceforløbsydelsen skæres ned fra maksimalt 5 år for en borger til maksimalt tre år, og helt udfases for borgere, der har under 6 år til pensionsalderen.

Ministeren ved altså godt, at kommunerne spekulerer i at placere borgere på Ressourceforløbsydelse. Men hans reaktion er ikke at stoppe kommunernes ageren. Nej, han siger bare at for borgere over en vis alder, skal kommunerne lade være, og desuden må de kun gøre det i maksimalt tre år.

* – https://www.berlingske.dk/politik/udskaeldt-jobindsats-forkortes-seniorer-fritages-helt

Konsekvenserne

Og hvad er så konsekvenserne ved det? Umiddelbart lyder det jo meget godt. En krone sparet er en krone tjent, som man siger.

Måske…men Ikke når vi taler om syge eller handicappede borgere. Som vi så, må et Ressourceforløb vare op til tre år. Tre år på en ydelse, der i størrelse svarer til kontanthjælp, med den naturlige følge, at det bliver svært at klare dagen og vejen.

Det er ikke sjovt. Slet ikke sjovt. Så har det følger for borgerne? Kunne man eksempelvis tænke sig, at borgere bliver mere syge af at blive presset økonomisk, når de i forvejen er pressede på grund af helbredet og de mange krav, de skal leve op til?

Ja. Det kan man faktisk godt forestille sig. I en undersøgelse fra maj 2019* er det dokumenteret, at næsten 68 % af borgerne med psykiatriske diagnoser i kontakt med Jobcentret oplever forringet livskvalitet og hele 23! % går med selvmordstanker. 23% !

Når man kobler den viden med det faktum at borgere i ressourceforløb har en markant højere dødelighed end gennemsnittet, synes det veldokumenteret, at kommunernes ageren på dette område presser vores syge og svage borgere ud i forløb, som de bliver mere syge af. Ja endda risikerer at dø af.

For at spare lidt penge.

Tyg på den.

*  – https://sind.dk/nyheder/ny-undersoegelse-jobcentre-goer-sygemeldte-mere-syge

Samlingspartiet vil arbejde for, at ingen borgere i Favrskov Kommune skal blive mere syge via en skattefinansieret kommunalindsats!

Samlingspartiets politik på området:

  • Indføre en sagsbehandlingsgaranti på maksimalt 2 år fra tidspunktet fra 1. henvendelse til kommunen, som skal indføres for personer der modtager sygedagpenge, uddannelseshjælp, kontanthjælp, ressourceforløbsydelse i ressourceforløb, ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb og ledighedsydelse.
  • Indføre en garanti for, at lægers udtalelser og anbefalinger skal følges. Den sundhedsfaglige vurdering, har forrang ift. en beskæftigelsesindsats.
  • Tillid, respekt og medbestemmelse i eget forløb.
  • Aktiviteter skal have nødvendigt og målrettet indhold.

Således mener vi, at man kan reducere omkostningen til Jobcenteret markant, hæve de tilknyttede borgeres livskvalitet, samt øge medarbejdertilfredsheden blandt de ansatte.

Stem på Samlingspartiet 16 november.

Samlingspartiet har inden publiceringen af denne artikel vist den til flere eksperter – heribandt socialrådgiver Maj Thorsen, der er en af Danmarks førende private socialrådgivere. Både Maj – og de andre, vi har talt med, bekræfter at artiklen herover er i overensstemmelse med virkeligheden.

Med venlig hilsen
Kasper Kay Petersen
Byrådskandidat for Samlingspartiet
+45 2229 4546

Følg mig på Facebook

Scroll til toppen