hvad står vi for

Børn i Favrskov Kommune

Samlingspartiets politik for inklusion

I forbindelse med budgetforhandlingerne i efteråret 2020, vedtog Favrskov Byråd en inklusionsplan for kommunens skoler.

En enorm omlægning med henblik på at “styrke den inkluderende indsats i almenområdet og bremse væksten i antallet af børn, der segregeres til specialtilbud.”

 

Ingen ved om de afsatte midler til denne kæmpe omlægning var tilstrækkelige, og da der ikke offentliggøres nogen som helst form for evalueringsmodel eller styringsmodel, så er det svært at blive rigtig klog på, hvordan det går.

Det er bekymrende. Faktum er dog, at Favrskov i forvejen ligger suverænt sidst ift. hvor mange penge vi bruger. Målt pr. elev ser sammenligningen således ud 

Samtidig er det alment kendt, at børn med diagnoser trives markant dårligere end deres jævnaldrende. Det bør være alt rigelig grund til at følge inklusionsplanen så tæt som overhovedet muligt.

Det er også meget bekymrende, at skolerne bliver straffet økonomisk ved at henvise børn til specialtilbud – Og risikoen for, at børn som ville trives bedre i et specialtilbud ikke bliver henvist hertil, er overhængende.

Samlingspartiet vil arbejde på at sikre, at:

  • At der etableres en velfungerende og offentligt tilgængelig evaluerings- & styringsmodel for inklusionsplanen
  • At lærere og pædagoger på skolerne får den fornødne efteruddannelse for at kunne arbejde med inklusionsplanen.
  • Skolernes incitamentsmodel ift. at henvise børn til specialtilbud udelukkende funderes i en faglig betragtning.
Scroll til toppen