Mødet med Jobcentret

Favrskovborger i klemme

Mødet med Jobcentret

Helle Hornbek er uddannet socialrådgiver og har i mange år arbejdet som familierådgiver i Syddjurs Kommune. Helle danner par med Kent – og sammen har de 4 store børn. Familien er bosat i Hadsten. Indtil for ikke så længe siden, levede Helle, Kent og deres fire børn en helt normal tilværelse her i det Midtjyske. Kort sagt: Helle kunne have været dig eller mig.

Helle har siden 1992 haft den autoimmune sygdom, Lupus, der gør, at kroppens immunsystem angriber kroppens eget væv. Tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at knap to ud af tre danskere lider af kroniske sygdomme. Ca. 10 % af os er ramt af alvorlige kroniske sygdomme. Så Helle er altså stadig en helt normal dansker med udfordringer, der ikke afviger fra en meget stor del af os. Kort sagt: Helle kunne have været dig eller mig.

Som følge af sygdommen starter Helle i 2019 i behandling med kemoterapi. Helle rammes desværre som så mange andre af bivirkninger af kemoen. Derfor starter et forløb, hvor Helle er sygemeldt gennem længere perioder. Hele det forløb kulminerer d. 1. April 2020, hvor Helle opsiges fra sit job som familieterapeut på grund af sygdomsfravær, efter 16 års ansættelse. Der findes ingen statistik over, hvor mange danskere, der årligt opsiges pga. sygdomsfravær, men flere fagforeninger rapporterer, at næsten hver anden fyring skyldes for højt fravær pga. sygdom. Det er altså noget, som mange danskere oplever, hvis de lider af længerevarende eller kronisk sygdom. Kort sagt: Helle kunne have været dig eller mig.

Den 1. Januar 2021 er Helle ude at køre. Hun husker i dag ikke, hvor hun skulle hen. Måske skulle hun bare hente en liter mælk. Måske skulle hun hente et af parrets børn. Uanset hvor Helle skulle hen, nåede hun aldrig frem. Kun 100 meter nede af vejen fra sit hus, kører Helle ind i et vejtræ. Da hun vågnede lå hun på Skejby Sygehus. Hun havde brækket begge kraveben, brystbenet og samtlige ribben. Men Helle fik også at vide af lægerne på Skejby at Hun havde fået en blodprop i hjernen, som formentlig også var årsag til ulykken. I Danmark rammes 10.000 – 12.000 mennesker årligt af en blodprop i hjernen. Ca. 30.000 – 40.000 mennesker lever med følgerne. Kort sagt: Helle kunne have været dig eller mig.

Indtil nu kunne Helles forløb som sagt have ramt en hvilken som helst af os. Det du kommer til at læse herefter, er vi i Samlingspartiet sikre på gør, at INGEN mennesker ønsker noget lignende for hverken dem selv, eller deres nære:

Efter fire døgns indlæggelse på Skejby, ringer Jobcentret i Favrskov Kommune til Helle. Helle skulle i jobafklaring. Helle kan næsten ikke tro de ord, der lyder fra telefonen. “Jeg ligger på Skejby med voldsomme skader efter en ulykke, og er desuden lam i hele venstre side efter en blodprop i hjernen, så jeg kan ingenting,” får Helle sagt. Damen fra jobcentret udbryder “Jamen du kan da snakke.” Det uudtalte “…så hvor slemt kan det være?” hang så tykt i luften, at man næsten kunne gribe det. 4 dage skulle det altså tage jobcentret i Favrskov Kommune at begynde at presse en borger, der har været døden nær.

Helles videre forløb kan i korte træk sammenfattes sådan:

6 ugers indlæggelse på Skejby. Dernæst videre til Hammel Neurocenter, hvor Helle opholdt sig indtil d. 22. April. Og så videre til Neurorehabilitering Midt på Tagdækkervej i Hammel, hvor Helle opholdt sig indtil August, og hvorfra Helle blev udskrevet til videre rehabilitering og genoptræning i sit eget hjem.

Men…vi er slet ikke færdige endnu. For midt i hele forløbet, er Helles sygedagpenge udløbet. Derfor kommer Helle på det, der hedder “Ressourceforløbsydelse.” Ifølge Favrskov Kommune opfylder Helle nemlig ikke en af de syv betingelser for at forlænge sygedagpengene.

Ressourceforløbsydelse lyder flot. Men i praksis svarer det til at modtage kontanthjælp. Der er meget få penge til at klare dagen og vejen. Til gengæld er der pligter og krav. Masser af pligter og krav. Helle har modtaget et dokument på hele 5 sider med alle de pligter og krav, som Helle SKAL overholde, for at Favrskov Kommune ikke skal trække i Ressourceforløbsydelsen. På de 5 sider optræder vendingerne “du skal” eller “skal du” 17!! gange. 17! Til gengæld står der ingen steder i dokumentet noget som helst om, hvad Helle har ret til.

Og hvad Helle har ret til, er efter Helles erfaring ikke ret meget. Her er tre nedslag i Helles sagsforløb, der viser, hvordan Favrskov Kommune behandler borgere på ressourceforløbsydelse:

(Artiklen fortsætter efter billedet)

Helles oplevelser med Favrskov Kommune

Scooter

Helle havde søgt om en blive bevilget en scooter, så hun ved egen hjælp kunne komme omkring i Hadsten. Favrskov Kommune mente ikke, at en scooter kunne anses som et hjælpemiddel – scooteren måtte anses som et forbrugsgode. Helle fik afslag. Helle købte derefter scooteren selv og søgte om bevilling på et halvtag, så scooteren kunne stå i tørvejr.

Favrskov Kommunes svar: Da det var en scooter, Helle havde købt for sine egne penge, kunne et halvtag ikke bevilges. Afslag! Helle vurderer selv at scooteren er en af hovedårsagerne til, at hendes hverdag med apopleksi hænger sammen.Favrskov

Helles oplevelser med Favrskov Kommune

Gelænder

På grund af Helles apopleksi, kan Helle ikke selv komme op af trapperne i hendes og Kents hus. Derfor søgte Helle om at få bevilget indkøb og montering af et gelænder, der ville sætte hende i stand til at bruge trapperne.

Favrskov Kommunes svar: Du kan da bare leve i underetagen. Afslag! Helle er meget ked af, dette afslag, da hun føler det i særlig grad umyndiggør hende, og viser kommunens ligegyldighed med hendes værdighed.

Helles oplevelser med Favrskov Kommune

Skabe

Skabene i Helles og Kents soveværelse åbnes forskelligt. Nogle åbnes mod venstre. Nogle mod højre. På grund af Helles lammelse i venstre side, kan Helle ikke åbne de skabe, der åbnes mod venstre. Derfor søgte hun Favrskov Kommune og at få bevilget ny skabslåger, der alle kunne åbnes med højre hånd af en kørestolsbruger.

Favrskov Kommunes svar: Du kan da bare nøjes med at bruge halvdelen af skabene.

Det er Samlingspartiet Favrskovs klare holdning, at Helles sag med al ønskelig tydelighed viser, at sagsbehandlingen i Favrskov Kommune kun har et formål: At spare kommunen for så mange penge som muligt. Der er ingen hensyntagen til borgerens behov og ønsker, og ingen vilje til at indgå i en rimelig dialog på borgerens præmisser.

Liv der reddes skal også leves  Ingen bliver syge med vilje. Alle har ret til et værdigt liv.

Stem på Samlingspartiet 16 november. 

Med venlig hilsen

 Kasper Kay Petersen
Byrådskandidat for Samlingspartiet
+45 2229 4546
Følg mig på Facebook

Scroll til toppen