Mødet med Jobcentret

Favrskovborgers oplevelse med jobcentret

Mødet med Jobcentret II

Christina er en Favrskov-borger, der har været igennem et forløb de seneste to år, som ingen mennesker vil ønske sig. Alvorlig sygdom, der ikke kunne diagnosticeres. Stress. Depression. Deraf resulterende fyring. Og en tur igennem møllen hos Jobcenter Favrskov.

Vi lader Christina fortælle med det brev som hun har sendt til borgmester Nils Borring – herunder i uddrag. Du kan downloade og læse hele Christinas historie som PDF på linket her.


Christinas brev til borgmester Nils Borring (i uddrag)

I starten af 2020 fik jeg følelsen af at noget var galt og følte mig utilpas, jeg begyndte at være konstant træt også de dage hvor jeg havde fri eller havde ferie, havde hovedpine dagligt og det meste af dagen og kæmpede med svimmelhed.

I december udløste længere varende stress angstanfald og psykologen henviste mig til en psykiater og jeg fik en hurtig tid og vi gennemgik alle mine fysiske og psykiske symptomer og psykiater havde en lille formodning om at jeg havde haft en lille blodprop eller blødning i hjernen, da man havde fundet arvæv i venstre side af hjernen ved en MR-scanning og psykiater undrede sig over hvorfor lægen ikke havde reagerede ved konstant træthed, hovedpine og svimmelhed.

I januar 2021 fik jeg så opkaldet, at min arbejdsplads blev nødt til at opsige mig grundet 120 dagsreglen. Jeg følte jeg røg længere og længere ned i det sorte hul som jeg i forvejen var i og at have det på den måde jeg havde det ikke var et værdigt liv.

I marts tog min kæreste med mig til læge og sagde at nu måtte de snart reagere og lægen besluttede nu at give mig sertralin først 50 mg og så 100 mg, da de skemaer jeg havde udfyldt viste at jeg havde angst og en depression. Hjælpen fik jeg så 1 år efter jeg første gang opsøgte lægen og bad om hjælp.

I maj ringer sagsbehandler og spørger hvordan jeg har det efter jeg var opstartet på medicin. Jeg fortæller at jeg har det fint, når jeg går herhjemme, da jeg kan holde pauser, gøre ting i mit eget tempo og der er ikke et pres eller krav jeg skal forholde mig til. 

Der falder dommen så og sagsbehandler siger at når jeg har det fint derhjemme, så ophører mine sygedagpenge og at jeg fra dag til dag skal gå ud og finde mig et 37 timers job. Jeg følte at det var en meget tynd vurdering og begrundelse på baggrund af ordet fint over en telefonsamtale. Jeg ved ikke engang hvordan sagsbehandleren ser ud, da jeg ikke en eneste gang er blevet indkaldt til et møde ansigt til ansigt.

Men sagsbehandleren holder fast og siger at det ikke er en lægelig vurdering om jeg er rask. Stress, angst og depression hørte ikke ind under kommunes kasser som sygdom.

Alene det at jeg skulle ind i en kasse for at få hjælp kom bag på mig og gjorde mig ked af det. Beklager jeg blot er et menneske og ikke et stykke legetøj, som kan puttes i de rigtige kasser.

Vi lavede 2 partshøringer, med symptomer og hvad lægen havde sagt, men Favrskov kommune holdt fast i deres beslutning og sagen endte i ankestyrelsen, som desværre holdte med kommune uden at indhente papirer fra læge, psykolog eller psykiater, men på baggrund af ordet fint når jeg gik derhjemme så var jeg raskmeldt. Men har alle der går derhjemme det ikke fint, syg eller ej?

Siden juni stoppede Favrskov kommune med mine sygedagpenge og jeg har snart i ½ år levet af min opsparing, som jeg har tjent ved at arbejde og arbejde frem til da jeg blev sygemeldt, da jeg altid har været en stabil medarbejder, næsten ingen sygedage og har aldrig stået i dette system før og den ene gang jeg har bedt om hjælp ved kommunen, ja så er det ingen hjælp at hente og følelsen af at jeg ikke er noget værd i Favrskov kommunes optik. Jeg har selv taget kontakt og betalt mine behandlinger, da I som kommune ikke tilbød nogen form for hjælp eller vejledning.

Jeg har fravalgt at få dagpenge, da jeg har valgt at lytte til min læge frem for en sagsbehandler der sagde at jeg bare skulle finde mig et 37 timers job og jeg kunne jo bare sygemelde mig igen, hvis jeg ikke kunne holde til det.

En ting er sikkert, jeg ønsker ikke at vende tilbage til det sorte hul, så hvorfor vil I som kommune ikke hjælpe og gøre tingene ordentlig og lytte til fagpersoner som har kendskab til stress, angst og depression?

Det bedste råd jeg har fået er at lyve hvis en sagsbehandler ringer, gør mig dårlige end jeg er. Beklager Favrskov kommune, sådan et menneske er jeg desværre ikke, har altid troet på at man kommer længst med sandheden og jeg troede desværre også det jeg læste på Kommunes hjemmeside, at I hjalp folk tilbage på arbejdsmarkedet. Jeres handling viser desværre det modsatte.

Første svar fra borgmester Nils Borring

Kære Christina

Tak for din mail. Jeg har læst hele din historie, men jeg kan ikke genkende det som et mønster i vores sagsbehandling. Slet ikke. Jeg bliver lige nødt til at forhøre mig ved min arbejdsmarkedschef om håndteringen af dit forløb i Jobcentret, og så vender jeg tilbage til dig med et mere uddybende svar.

Du hører fra mig.

Venlig hilsen

Nils Borring
Borgmester

Andet svar fra borgmester Nils Borring

Kære Christina

Tak for din henvendelse 24. oktober 2021. Jeg er ærgerlig over at læse om din oplevelse af forløbet, da vi altid tilstræber at yde dig og andre borgere i kommunen en god og korrekt service. Jeg har bedt Arbejdsmarkedsafdelingen forholde sig konkret til din sag. Arbejdsmarkedsafdelingen har på den baggrund udarbejdet en redegørelse over sagsforløbet og forholdt sig til de forhold vedrørende sagsbehandlingen, som du bringer frem i din henvendelse. Redegørelsen er vedhæftet.

Som det fremgår af redegørelsen, er Arbejdsmarkedsafdelingen og Ankestyrelsen enige om, at afgørelsen om ophør af sygedagpenge er juridisk korrekt. Jeg finder derfor ikke anledning til at gå yderligere ind i dette forhold.

Jeg har dog stor forståelse for, at reglerne om ret til sygedagpenge kan forekomme komplicerede og vanskelige at forstå. I den forbindelse skal man blandt andet være opmærksom på, at sygedagpenge som udgangspunkt er en korttidsydelse, der midlertidigt skal kompensere for uarbejdsdygtighed. Som det også fremgår af redegørelsen, er det ved vurderingen af uarbejdsdygtighed ikke tilstrækkeligt, at man er diagnosticeret med fx angst, stress eller depression. Som det fremgår af redegørelsen, er begrebet uarbejdsdygtighed i lovens forstand et relativt vidt begreb, som det ikke er muligt at give en entydig definition på. Ved vurderingen af en persons uarbejdsdygtighed skal der foretages en helhedsvurdering, der ikke blot vedrører selve sygdommen men også dens indvirkning på den sygemeldtes arbejdsevne. I den forbindelse er der i din sag lagt afgørende vægt på, at du ikke længere havde symptomer, der gjorde dig uarbejdsdygtig i sygedagpengelovens forstand.

Jeg er selvfølgelig ærgerlig over at høre, at du har haft en negativ oplevelse af Favrskov Kommune. Jeg kan se i redegørelsen, at du aktuelt er i praktik i en daginstitution. Det, håber jeg, går godt, og at det måske vil hjælpe dig tilbage til en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvis du ønsker et møde, hvor vi kan drøfte dette og din sag nærmere, er du velkommen til at kontakte mig igen. Så vil jeg finde et tidspunkt, hvor vi sammen med arbejdsmarkedschef kan drøfte din sag og din oplevelse af Favrskov Kommune.

Venlig hilsen

Nils Borring
Borgmester

Scroll til toppen