hvad står vi for

Den kommunale struktur

Strukturen i Favrskov Kommune

Strukturel omlægning

Skoler, børnehaver og andre offentlige institutioner skal sættes fri, sådan at beslutninger der har indvirkning på borgernes dagligdag, kommer så tæt på borgerne som muligt.

I dag er det sådan, at der er for meget overordnet styring og ensretning af de forskellige institutioner fra politikerne og forvaltningens side.

Derfor skal de offentlige institutioner, så vidt som muligt, omdannes til selvejende institutioner under kommunen.

Dvs. at politikere og forvaltninger fremover giver institutionerne ressourcer i form af en pose penge, som de selvejende institutioner derefter selv skal forvalte.

Politikere og forvaltninger skal fremover kun kunne sætte overordnede mål for institutionerne, og bestyrelserne og ledelserne på de enkelte institutioner, skal så omsætte dette til praksis.

Det vil give større ansvarlighed og ejerskab hos ledelserne og brugerne af institutionerne, som vi allerede i dag ser det ved de danske privat- og friskoler.

Scroll til toppen