hvad står vi for

Handicapområdet

Samlingspartiets handicappolitik

I Favrskov Kommune skal respekten for den handicappede borgers retssikkerhed være det væsentligste pejlemærke i kommunens forvaltning af lovgivningen på området.

Med det mener vi, at kommunen i mødet med den handicappede borger skal sikre en fair sagsbehandling baseret på borgerens behov og støttet af de lægefaglige vurderinger som til enhver tid skal respekteres af kommunen.

Vi ønsker klare mål og retningslinjer for kommunens arbejde med handicappede borgere.

  • Det er borgerens behov, der skal være rettesnoren for sagsbehandlingen
  • Økonomi må aldrig blive styrende for sagsbehandlingen
  • Ingen handicappede borgere skal opleve langtrukken sagsbehandling.
  • Lægefaglige vurderinger må ikke tilsidesættes i sagsbehandlingen

 

Scroll til toppen