hvad står vi for

Jobcenter og beskæftigelse

Samlingspartiets beskæftigelsespolitik

Vi befinder os i en tid med rekordlav ledighed – Og man kan næppe påstå, at vi bor i en kommune med store sociale udfordringer.

Til trods for det, så bruger Favrskov Kommune rundt regnet 100 millioner kroner om året på Jobcenterindsatsen – Et enormt beløb, vel at mærke i en tid, hvor såvel ældre- handicap- og børneområdet mangler ressourcer.

I runde tal er ca. 1.800 borgere tilknyttet jobcenteret – Og en væsentlig del af disse borgere er udelukkende tilknytte jobcenteret som en afledt konsekvens af sundedsmæssige udfordringer. Mange af disse borgere oplever mødet med Jobcentret som værende en yderligere belastning – Nogle undersøgelser peger på, at mere end 2/3 borgeres livskvalitet forringes som en direkte konsekvens af Jobcenter-forløbet.

Samlingspartiet vil arbejde for, at ingen borgere i Favrskov Kommune skal blive mere syge via en skattefinansieret kommunalindsats.

Vi ønsker at

  • Indføre en sagsbehandlingsgaranti på maksimalt 2 år fra tidspunktet fra 1. henvendelse til kommunen, som skal indføres for personer der modtager sygedagpenge, uddannelseshjælp, kontanthjælp, ressourceforløbsydelse i ressourceforløb, ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb og ledighedsydelse.
  • Indføre en garanti for, at lægers udtalelser og anbefalinger skal følges. Den sundhedsfaglige indsats har forrang ift. en beskæftigelsesindsats.
  • Tillid, respekt og medbestemmelse i eget forløb
  • Aktiviteter skal have nødvendigt og målrettet indhold

Således mener vi, at man kan reducere omkostningen til Jobcenteret markant, hæve de tilknyttede borgeres livskvalitet, samt øge medarbejdertilfredsheden blandt de ansatte.

Scroll til toppen