hvad står vi for

Omsorg og ældre

Samlingspartiets ældrepolitik

Fremtiden på ældreområdet bringer nye udfordringer, vi skal være opmærksomme på.

Vi bliver ældre som aldrig før, og de fleste har heldigvis bedre fysik og økonomisk forhold, end tidligere generationer. Men det sker alligevel for de fleste, at de på et tidspunkt får behov for støtte til at klare sig godt gennem hverdagen. Det være sig sundhedsmæssigt, socialt og livskvalitets mæssigt.

For at vi kan hjælpe vores ældre medborgere godt gennem alderdommen,

skal vi sørge for de rammebetingelser der gør det muligt, at forebygge blandt andet sygdom samt ensomhed,og samtidigt styrke livskvaliteten og kontrollen over eget liv, får så gode betingelser som muligt.

Derfor tager vore ældrepolitik udgangspunkt i en vision om et godt og aktivt liv, og udtrykker vore ønske om en forebyggende og rehabiliterende tilgang til ældreplejen, hvor borgernes behov er det styrende i kommunens planlægning og kontakt med vores ældre medborgere.

Scroll til toppen