Samlingspartiet Favrskov

Lokalpolitik

Samlingspartiet Favrskov

Vi stiller op til byrådet i Favrskov

Samlingspartiet Favrskov stiller op til kommunalvalget for at gøre en forskel.

Med ca. 3.800 ansatte er Favrskov Kommune en kæmpe arbejdsplads – Og den kommunale indsats har en enorm betydning for de fleste borgere.

Kommunen har ansvar for vuggestuer, børnehaver, skoler, ældreplejen, infrastruktur m.v., Og samtlige borgere har berøring med kommunen i større eller mindre grad.

Samtidig er den kommunale sektor under et enormt pres – Opgaverne stiger og stiger – Og pengene følger ikke med.

Det betyder at der skal træffes benhårde dispositioner – Alt andet lige kan vi ikke bruge de samme penge mere en gang – Det siger sig selv.

Vi har set og hørt, hvordan den pressede økonomi påvirker både ansatte og borgere, hvor førstnævnte er under et enormt pres for at holde budgetterne – Og vi har set grelle eksempler på, at forvaltningen i de værste tilfælde direkte modarbejder borgerne med ganske alvorlige konsekvenser til følge.

Det kan vi ganske enkelt ikke være bekendt! Hverken over for medarbejderne eller borgerne.

Når man skuer ud over det lokale politiske landskab, så flyder det over med gode intentioner og punktforslag – Og efter vores bedste overbevisning, så er det alle velmenende forslag. Men Vi mener grundlæggende, at er det er utilstrækkelige tiltag, til at føre kommunen i den rigtige retning.

Vi synes ikke at kommunens første og fremmeste opgave hverken er at stille borde og bænke op langs Gudenåen, eller levere tilskud til padeltennisbaner – Kommunens fornemste opgave er, at sikre sine medarbejdere de bedst mulige arbejdsforhold, sikre den bedst mulig velfærd for pengene, samt sørge for at hele kommunen oplever vækst – både i øst og vest.

Vi kæmper for:

  • Flere til at udføre velfærden. (De varme hænder) Og færre til at forvalte velfærden. (De kolde hænder)
  • Medarbejderinddragelse i alle borgernære beslutningsprocesser.
  • Børne- & Handicapområdet skal afbureaukratiseres og beslutninger skal træffes på et evidensbaseret grundlag og i tæt samarbejde med de varme hænder – Og der skal planlægges og investeres langsigtet!
  • Det er borgernes kommune. Derfor skal kommunen proaktivt, samvittighedsfuldt og forståeligt fremlægge alle oplysninger om de kommunale sagsbehandlingstider, budgetter & regnskaber.
  • Et tættere samarbejde med, og respekt for, de sundhedsfaglige ressourcer, især på Børne- Handicap & Jobcenter områderne.
  • Et endeligt farvel til idéen om den forældede, ufleksible og økonomisk katastrofale Letbane, og et ja tak til en opgradering af den eksisterende buslinje i stedet.
  • En trafikal sammenknytning af kommunen med en intercity el-buslinje Ulstrup-Thorsø-Hammel-Hadsten-Hinnerup. Det er vigtigt, at borgerne til enhver tid kan komme på uddannelse, arbejde og borgerservice, uden at have egen bil.
  • En nytænkning af mulighederne for at støtte udviklingen af erhvervslivet i den vestlige del af kommunen. Der skal være fokus på at understøtte dannelse af  arbejdspladser, der ikke kræver tung infrastruktur.
Scroll til toppen